ค่าธรรมเนียมการพิจารณา


ค่าธรรมเนียมการพิจารณา 
 นโยบายการตีพิมพ์
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เป็นวารสารแบบ Open Access
ผู้เขียนบทความจะได้รับการตอบรับเผยแพร่บทความในกรณีที่ผลงานได้ผ่านกระบวนการพิจารณา 2 ขั้นตอน และผู้เขียนบทความจะต้องโอนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตีพิมพ์จำนวน 3,000 บาท ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม 77/2 ชื่อบัญชี วาสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี เลขที่บัญชี 191-0-50013-5
ซึ่งกระบวนการพิจารณา มี 2 ขั้นตอน คือ
          1.กระบวนการพิจารณาเบื้องต้น ในประเด็นรูปแบบการตีพิมพ์ ขอบเขตเนื้อหา และความสมบูรณ์ของบทความ เอกสารประกอบการส่งบทความเพื่อพิจารณาเผยแพร่
2.กลั่นกรองต้นฉบับ โดยผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการอย่างน้อย 2 ท่าน เพื่อพิจารณาคุณภาพบทความที่ ในประเด็นความเหมาะสมตามเกณฑ์คุณภาพของบทความแต่ละประเภท รวมถึงองค์ความรู้ใหม่ที่ค้นพบ วารสารจะแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่มีความเชี่ยวชาญตรงหรือเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาของบทความ และไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้แต่งบทความ การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นแบบ double blinded คือ มีการปกปิดชื่อเจ้าของบทความแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าของบทความไม่ทราบชื่อของผู้ทรงคุณวุฒิ
หากบทความผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและผ่านการพิจารณาของกองบรรณาธิการ ผู้เขียนจะได้รับหนังสือตอบรับเผยแพร่บทความ

ส่งเอกสารการโอนมาที่ : วาสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
248 เพชรเกษม110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม   กรุงเทพฯ 10160
ช่วงเวลาในการติดต่อ : วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 09.00-17.00 น.
e-mail:  journal-scitru@thonburi-u.ac.th
Tel:  084-9104722
Fax: 0-2809-0835

ติดต่อเรา

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี

ที่อยู่ : เลขที่ 248 เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

วันและเวลาที่เปิดทำการ : วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 17.00 น.

โทรศัพท์ : 02-8090823 ต่อ 113

โทรสาร : 02-8090829

อีเมล์: journal-scitru@thonburi-u.ac.th

ติดต่อสอบถาม

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9